маис zea mais; maizium [i, n]; 
май Majus  [i, m];  
майский Majus [a, um]; 
майка subucula  [ae, f]; 
майонез liquamen [inis, n] magonicum; magonicum [i, n]; 
майор major praefectus  [i, m] militum; major officiarius [ii, m];