мнение opinio [onis, f]; setentia  [ae, f]; placitum [i, n]; arbitrium [ii, n]; consilium [ii, n]; mens [mentis, f]; animus  [i, m]; suffragium [ii, n]; judicium [ii, n]; persuasio [onis, f];  
* определенное мнение  sententia destinata; sensus;  
* ложное мнение  opinio falsa;  
* предвзятое мнение  opinio praesumpta;  
* по моему мнению  mea sententia; meo sensu; me censente;  
* по твоему мнению  suffragio tuo;  
* вот вам мое мнение об этом  habetis de ea re quid sentiam;  
* разделить мнение  idem sentire; consentire;  
* согласиться с чьим-либо мнением assensu suo comprobare sententiam alicujus;  
* расходиться во мнении dissentire; in sententia discedere;  
* присоединиться к чьему-л. мнению  in sententiam alicujus pedibus vadere;  
* быть хорошего (высокого) мнения  bene existimare;  
* говорить в защиту какого-л. мнения disputare in aliquam sententiam;  
* общественное мнение fama (militum; contra famam omnium);  
* когда кто-л. высказывал свое мнение quum dixisset aliquis, quid sibi videretur;  
* внушать то одни мнения, то другие variare invicem sententias;  
* отвергать чье-либо мнение respuere sententiam alterius;  
* наши мнения различны  sententiae nostrae discrepant; opinionum inter nos dissimilitudo / dissentio est;  
мнимый imaginarius [a, um]; fictus [a, um]; coloratus [a, um] (donatio colorata); falsus [a, um] (testis); personatus [a, um]; simulatus [a, um]; falso habitus [a, um] / putatus [a, um];  
* мнимая сделка  commentum (venditionis); 
мнительный diffidens; suspiciosus [a, um]; timidus [a, um]; 
мнить   
* много мнить о себе placere sibi; 
многий multus [a, um]; plures; plurimi; complures; numerosus [a, um]; creber, bra, um; copiosus [a, um];  
* жаждущий многого multarum rerum cupidus; 
   
много multum; nimio;  
* нас было много  frequentes fuimus; 
многобожие polytheismus  [i, m]; 
многоводность abundantia  [ae, f] (Nili); 
многоводный abundans [ntis] (flumen; Nilus; amnis; fontibus,aquв); aquosus [a, um]; 
многоговорящий loquax, acis; 
многогранность varietas [atis, f] (vir varietate promptissimus); 
многозначительный multiplex, icis; ambiguus [a, um];  
многознающий multiscius [a, um]; 
многократно iterum et (atque) iterum; multoties; multifarie; multipliciter; multimodis; saepenumero; saepe; subinde; crebro; frequenter; compluries; 
многократный multiplex icis; multifarius [a, um]; 
многолетний perennis [e]; vetus (vinum); annosus [a, um]; longaevus [a, um]; grandaevus [a, um]; aevo / annis gravis / confectus [a, um] / fractus [a, um]; aevi maturus [a, um]; senex; 
многолюдность celebritas [atis, f] (loci; viae); frequentia  [ae, f]; multitudo [inis, f]; turba  [ae, f]; frequens copia  [ae, f]; numerus  [i, m] ingens; densa cohors [rtis, f]; 
многолюдный celeber, bris, bre; populosus [a, um]; frequens [e]ntis (via; theatrum; municipium;convivium); perfrequens; numerosus [a, um]; multus [a, um]; plurimus [a, um];  
* делать многолюдным frequentare (urbs frequentatur; frequentare solitudinem Italiae; locum cultoribus);  
* многолюдный город urbs populo frequens, incolarum plena, referta civibus;
многообразие varietas [atis, f] (vocum; sententiarum; fructuum; rerum; colorum);
многообразный polymorphus [a, um]; multiplex [icis]; multimodus [a, um]; multiformis [e]; numerosus [a, um]; varius [a, um]; pluralis [e];  
* многообразное использование usus multiplex; 
многоречивый verbosus [a, um]; loquax; 
многословие loquacitas [atis, f]; verbositas [atis, f]; perissologia  [ae, f]; 
многословный argutus [a, um] (litterae); superfluens (orator); largiloquus [a, um]; verbosus [a, um]; 
многоснежный nivosus [a, um]; 
многосторонний varius [a, um]; multiplex; diversus [a, um]; 
многострадальный laboriosus [a, um]; 
многоточие trium punctorum signum [i, n]; 
многоуважаемый reverendissimus [a, um]; 
многоугольник polygonum [i, n]; 
многоугольный multiangulus [a, um]; 
многоцветный multicolor [oris, m]; multicolorius [a, um]; versicolor [oris, m]; discolor [oris, m]; polychromus [a, um]; 
многочисленно frequenter; 
многочисленность multitudo [inis, f]; copia  [ae, f]; turba  [ae, f]; frequentia  [ae, f] (frequentia senatus; frequentia vestrum; in auditorio philosophi); magnus numerus  [i, m];  
* побеждать своей многочисленностью  turbв valere; 
многочисленный multus [a, um]; plures; plurimus  [a, um]; numerosus [a, um]; copiosus [a, um]; amplus [a, um] (copiae; exercitus); multiplex [icis]; affluens [ntis]; frequens [ntis] (frequentes cives; frequens consessus theatri); plenus [a, um]; populosus [a, um]; creber, bra, brum;  
* многочисленные богатства  laxae opes;  
* многочисленное собрание  frequens collegium; 
многоярусный multitabulatus [a, um]; 
множество multitudo [inis, f]; acervus  [i, m] (facinorum, scelerum; negotiorum); vulgus  [i, n] (clientium; mulierum); vis [is, f] (hominum; auri; pulveris); stipatio [onis, f] (ingens; aggressionum et enthymematum); 
* во множестве frequenter;  
* множество друзей frequens amicus; 
множественный multiplex [icis]; pluralis [e]; 
множество multitudo [inis, f]; multum  [i, n]; permultum  [i, n]; numerus  [i, m]; numerositas [atis, f]; copia  [ae, f]; abundantia  [ae, f] (pecuniae; omnium rerum); caterva  [ae, f]; turba  [ae, f] (arborum; verborum; rerum; voluminum); thesaurus  [i, m] (mali); struix [icis, f] (mгlorum); ubertas [atis, f]; frequentia (hominum; vulgi); coetus [us, m];  
* множество доказательств  frequentatio argumentorum;  
* множество денег  multa pecunia;  
* у меня множество книг multum / plurimum / abunde librorum habeo;
множитель multiplicator [oris, m];
множить multiplicare [1]; augзre [eo, xi, ctum]; rem multiplicare; rei numerum (ex)augзre;