добавление  additio [onis, f]; additamentum [i, n]; supplementum [i, n]; stillarium [ii, n] (мелкое); 
добавлять addere, o, didi, ditum (in vinum aquam); subdere (versыs); adjicere, io, jeci, jectum; acquirere, o, isivi, itum; afferre, affero, attuli, allatum (addere atque afferre multa); assumere, o, psi, ptum (ad reliquos labores etiam hanc molestiam); supplere [e]o [e]vi [e]tum (ceteros; quantumcumque mensurae deest); suggerмre, o, ssi, stum (verba quae desunt); subnectere, o, xi, ctum (fabulam); subjungere, o, xi, ctum (praeces);  
* к этому добавить нечего  nihil accedere potest ad eam rem; nihil huc addi potest;  
* он полагает, что к его славе добавить нечего sibi nihil ad gloriam acquirendum putat; 
добавочный accessorius [a, um]; additicius [a, um]; intercalaris [e]; 
добиваться eniti, or, nisus sum; petere, o, ivi, itum; proficere, io, feci, fectum; quaerere, o, sivi, situm (immortalitatem sibi morte; gloriam); quaeritare, 1; aucupari, or, atus sum (studium populi ac favorem); extundere, o, tudi, tusum (aliquid precibus); adipisci, or, adeptus sum (dominationis); sequi, or, secutus sum; exsequi (aeternitatem); extorquзre [e]o, rsi, rtum (alicui veritatem); tenere [e]o, ui, ntum (jus suum); tendere, o, tetendi, tensum/tentum; contendere; studзre [e]o, ui, - (aliquid, in aliquid; hoc unum studeo); impetrare, 1; exprimere, o, pressi, pressum;  
* добиваться похвалы  laudari quaerere; laudi studere;  
* вот чего ты добиваешься  ad eam rem affectas viam;  
* чего он добивается?  Quid tendit?  
* добиться своих прав  adipisci jus suum; 
доблесть virtus, utis, f (militaris; est militis decus);  
* проявлять доблесть  fungi virtute;  
* отличаться высокой доблестью  virtute multum valere;  
* воинская доблесть  virtus bellandi, rei militaris; 
добрасывать adjicere, io, jeci, jectum; 
добраться tangere, o, tetigi, tactum (portыs); 
добро bonum [i, n]; bona [orum, npl]; sua [orum, npl]; fortunae, arum, fpl;  
* делать добро кому-л. bene facere alicui [e]rga aliquem; benigne facere alicui, adversus aliquem  
* добро пожаловать  bene factum te advenisse; 
доброволец volo, onis, m; voluntarius[ii, m]; 
добровольно voluntarie; ultro; voluntate; volens; voluntarie (et non ex necessitate); sponte (meв, tua, sua; sua sponte recte facere; Italiam non sponte sequor; non sponte nocens); libenter;  
* по принуждению или добровольно?  utrum jussus an ultroneus? 
добровольный voluntarius [a, um]; ultroneus [a, um] (exsilium); volens, ntis; 
добродетель honestum [i, n]; honestas [atis, f]; virtus, utis, f (est in eo virtus et probitas);  
* добродетель есть не что иное, как доведенная до совершенства природа  est virtus nihil aliud, quam ad summum perducta natura; 
добродетельный benemorius [a, um]; sanctus [a, um]; pius [a, um]; probus [a, um]; 
добродушие bonitas [atis, f]; humanitas [atis, f]; 
доброжелатель fautor [oris, m]; 
доброжелательный benevolens, ntis; benevolus [a, um]; amicus [a, um]; 
доброжелательство benevolentia [ae, f]; 
доброкачественный probus [a, um]; bonus [a, um]; benignus [a, um]; 
добросердечно liberaliter (accipere; accipi); 
добросовестность bona fides [ei, f];  
* исполнять свои обязанности с прежней добросовестностью  veterem pudorem sibi imponere;  
* справедливость в вопросах доверия именуется добросовестностью  justitia creditis in rebus fides nominatur; 
добросовестный accuratus [a, um]; diligens, ntis; sedulus [a, um]; studiosus [a, um]; fidus [a, um] (interpres); certus [a, um] (naturae rerum explorator); verus [a, um] (testis); religiosus [a, um]; sanctus [a, um]; pius [a, um]; 
доброта bonitas [atis, f]; 
добротный bonus [a, um]; probus [a, um] (merx); 
добрый bonus [a, um]; probus [a, um]; benignus [a, um]; pius [a, um];  
* доброе расположение  benevolentia; 
добывать parare, 1; conficere, io, feci, fectum; reportare, 1; conciliare, 1; extricare, 1; parere 3b; assequi, or, cutus sum;  
* добывать корм  pabulari; 
добыча raptum [i, n] (rapto potiri); praeda [ae, f]; rapina [ae, f]; manubiae, arum, fpl; exuviae, arum, fpl; spolia [orum, npl]; praemium [ii, n];  
* военная добыча  spolia (pl) (hostium, agrorum)