дядя avunculus [i, m] (брат матери); patruus [i, m] (брат отца); 
дятел picus [i, m];