кора cortex, icis, m; testa [ae, f]; tunica [ae, f];  
* образовывать кору (обрастать, обтягиваться) корой  conducere corticem;  
* древесная кора induviae arboris; 
корабельный navalis [e]; nauticus [a, um]; navicularius [a, um];  
* корабельные паруса carbasa [orum, npl];  
* корабельный флаг  vexillum [i, n]; 
корабельщик nauta [ae, m]; miles [itis, m] classicus; naupegus [i, m]; navium fabricator [oris, m]; (хозяин корабля) nauclerus [i, m]; naviculator [oris, m]; navarchus [i, m]; 
кораблекрушение naufragium [ii, n]; jactura  [ae, f] quae fit nave fracta;  
* потерпеть кораблекрушение  naufragari; naufragium facere / pati; fractae navis et fortunarum jacturam facere; 
корабль navis, is, f; navigium [ii, n]; puppis, is, f; carina [ae, f]; trabs, trabis, f; quadriremis, is, f, biremis, is, f, triremis, is, f;   
* корабль, доступный всем  navis vulgata omnibus;  
* выгрузка, высадка с корабля  escensio (escensionem facere ab navibus in terram); 
коралл corallum [i, n]; 
коран Alcoranus [i, m]; 
кордон castellum [i, n]; 
коренной principalis [e]; indigena; radicalis [e]; originalis [e];  
* коренной вопрос  quaestio principalis;  
* коренным образом  penitus; radicitus;  
* коренные обитатели  aborigines; autochthones;  
* коренные зубы molares dentes; columelli;  
* коренные слова  nativa verba; 
корень radix, icis, f; truncus [i, m] (aegritudinis); stirps, rpis, f (arbores per stirpes suas aluntur); basis, is, f;  
* пускать корни  coalescere; radоces agere; radicescere;  
* держаться на корнях radicibus haerзre / adhaerescere;  
* с корнем  radicitus; stirpitus;  
* вырвать с корнем  radicitus aliquid exstirpare; stirpitus evellere; aliquid funditus tollere;  
* глубокие корни  altae stirpes;  
* извлечение квадратных (кубических) корней и более высоких степеней extractio radicum quadratarum (cubicarum) et dignitatum altiorum;  
корешок radicula [ae, f]; 
корзина corbis, is, f; vidulus [i, m]; canistrum [i, n]; cumera [ae, f]; fiscina [ae, f]; sporta [ae, f]; cista [ae, f]; 
кориандр coriandrum [i, n]; 
коридор mesaulos, i, f (gr.); andron, onis, m; 
корица cinnamum [i, n]; cinnamomum [i, n];  
* с запахом корицы  cinnameus; 
* дикая корица  cassia turiana; 
коричнево-черный  aquilus [a, um] (corpus; color); 
коричневый brunneus [a, um]; fuscus [a, um]; badius [a, um]; castaneus [a, um]; ferrugineus [a, um]; rufus [a, um]; nicotianus [a, um]; tabacinus [a, um]; aquilus [a, um]; glandaceus [a, um]; cinnamomeus [a, um]; coffeatus [a, um]; coffeicolor; hepaticus [a, um]; avellaneus [a, um]; corylinus [a, um]; sepiatus [a, um]; umbrinus [a, um]; rupicapreus [a, um]; fuligineus [a, um]; fuliginosus [a, um]; chocolatinus [a, um]; theobrominus [a, um]; spadiceus [a, um]; 
корка crusta [ae, f]; cortex, icis, f; cutis, is, f; (хлебная) crustum [i, n]; 
корм pabulum [i, n]; sagina [ae, f]; saginamentum [i, n]; prandium [ii, n]; alimentum [i, n]; pastus [us, m]; cibus [i, m]; cibatus [us, m]; cibaria (npl);  
* заготовка корма для скота  pabulatio; 
корма puppis, is, f; postica pars [rtis, f] navis; posterior navigii pars; 
кормилец nutricator [oris, m]; altor [oris, m]; 
кормилица nutrix, icis, f; nutricula [ae, f]; educatrix, icis, f; altrix, icis, f; 
кормило regimen, inis, n; gubernacula (npl); gubernaculum [i, n]; clavus [i, m];  
* стоять у кормила государства  clavum imperii tenзre; tractare gubernacula reipublicae; publicae rei praeesse; 
кормить alere, o, ui, al(i)tum (puerum tepidi ope lactis; exercitum frumento; equos foliis ex arboribus strictis; parentes; canes); pascere, o, pavi, pastum; cibare [1]; saginare [1]; tuзri [e]or, tuitus sum; nutrire [4];  
* кормить кого-л. quempiam cibo sustentare; cuipiam cibos praebзre / suppeditare; alimenta dare / porrigere / subministrare;  
* кормить молоком дитя  infantem lactare; lacte alere / nutrire;  
* кормить животных  cibum animalibus suggerere;  
* кормить кого-л. завтраками  incertis promissis aliquem tenзre; 
кормиться se alere; ali (aliqua re; ex aliqua re; per aliquid); 
кормление sagina [ae, f]; saginatio [onis, f]; pastio [onis, f]; tutela [ae, f] (boum); nutricatio [onis, f]; nutricatus [us, m]; nutritus [us, m]; 
кормовой pabularis [e];  
* кормовые травы   herbae pabulares; 
кормушка praesaepis (f/pl); 
кормчий gubernio, onis, m; gubernius[ii, m]; gubernator [oris, m]; rector [oris, m] navis; navarchus [i, m];  
* искусный / опытный кормчий  nauclerus rei nauticae peritus / regendi navigii sciens; 
корнеплод radix [icis, f] carnosa comestibilis; 
короб(оч)ка  capsa [ae, f]; capsula [ae, f]; theca [ae, f]; scatula [ae, f]; arcula [ae, f]; cistula [ae, f]; pyxis, idis, f; pixidula [ae, f]; 
корова vacca [ae, f]; bos, bovis, f;  
* корова яловая taura; vacca sterilis;  
* корова стельная  horda; foeta vacca; 
коровий vaccinus [a, um] (lac; caro); bovillus [a, um]; bubulus [a, um];  
* коровий навоз  stercus [oris, n] vaccinum;  
* коровье масло  butirum [i, n];  
* коровий хлев  bubile, is, n; stabulum  [i, n] vaccarum; 
королева regina [ae, f];  
королевич filius [ii, m] Regis;  
королевна Regis filia  [ae, f]; 
королевский regius [a, um]; regalis [e];  
король rex, regis, m;  
коромысло tolleno, onis, m; 
корона corona [ae, f]; diadema, atis, n; insigne, is, n (regium);  
* носить корону  regium insigne capite sustinзre; 
коронация, коронование  coronae impositio [onis, f]; Regis sacra unctio [onis, f] et inauguratio; inaugurationis festum solenne (sollemne); 
короновать coronare [1]; regi coronam imponere [o, posui, positum]; regem insignibus imperii venerabilem facere [io, feci, factum]; 
короста scabies [e]i, f; petigo, inis, f; impetigo, inis, f; 
коростель rallus crex; 
коротать  fallere, o, fefelli, falsum (horas sermonibus; spatiosam fallere noctem);  
* коротать день в пирах conterere diei brevitatem conviviis; 
короткий brevis [e] (hasta; iter; trajectus; tempus; nox; ira furor brevis est); curtus [a, um]; angustus [a, um] (nox; dies; tempus); parvus [a, um] (tempus; vita; nox); restrictus [a, um]; contractus [a, um]; exiguus [a, um]; compendiarius [a, um]; concisus [a, um];  
* зимой дни короткие  dies angustos bruma effecit;  
коротко stricte; strictim; breviter; praecise; carptim;  
* короче говоря ut breve faciam; ut breviter dicam; ut paucis absolvam / expediam; 
корпия linteum  [i, n] carptum; carpia [ae, f]; 
корпорация corpus [oris, n] corporatum; collegium [ii, n]; corporatio [onis, f]; societas [atis, f]; schola [ae, f]; universitas [atis, f] (magister universitatis);   
* участник (член) сообщества  scholaris [is, m]; 
корпус corpus, oris, n; manus, us, f; exercitus [us, m]; 
корректность rectitudo, inis, f; gravitas [atis, f], pondus, ponderis, n;  
* политическая корректность rectitudo politica; 
корректный correctus [a, um]; 
корректор corrector [oris, m]; emendator [oris, m]; 
корректура correctio [onis, f]; plagula  [ae, f] typographica; 
корреспондент correspondarius[ii, m]; correspondens, ntis, m; relator [oris, m]; 
корсар praedo [onis, m] maritimus; pirata [ae, m]; 
корсет capitium [ii, n]; pectorale, is, n; stethodesmium [ii, n]; 
кортик gladius [ii, m] venatorius / cervarius; 
корчма thermopolium [ii, n]; taberna [ae, f] (vinaria); caupona [ae, f]; popina [ae, f]; gurgustium [ii, n]; diversorium [ii, n];  
* владелец корчмы  caupo, onis, m; tabernarius[ii, m]; cauponariam exercens; 
корчить contrahere, o, xi, ctum; 
корчиться se contrahere; 
коршун milvus [i, m]; milva [ae, f] (бран.); vultur [is, m]; vulturius[ii, m]; accipiter, tris, m; 
корыстность avaritia [ae, f] (magistratuum); 
корыстный poscinummius [a, um]; avarus [a, um]; sordidus [a, um]; quaestuosus [a, um]; 
корыстолюбец lucrio, onis, m; lucripeta [ae, m]; 
корыстолюбивый propriam utilitatem spectans; quaestuosus [a, um]; profusius quaestui deditus; lucri avidus;  
* человек весьма корыстолюбивый  homo est uni lucro intentus; qui omnia ad quaestum traducit; id unum spectat, ut quaestus faciat multos; lucri avidissimus; cupidus atque appetens lucri; qui suis commodis / suis rationibus servit / inservit / studet; qui sua ubique commoda spectat / captat / venatur / aucupatur; qui omnia ad usus suos / in sua commoda convertit;  
* быть корыстолюбивым  quaestui servire; 
корыстолюбие amor [oris, m] lucrandi; avaritia [ae, f] (magistratuum); avarities [e]i, f; studium  [ii, n] quaestus, studium lucri; lucrum [i, n]; cupiditas [atis, f]; lucricupido, inis, f; aviditas [atis, f]; studium utilitatis propriae; 
корысть quaestus, us, f; lucrum [i, n]; commodum [i, n]; utilitas [atis, f];  
* получить корысть от чего-л.  lucrum / compendium / quaestum ex aliqua re capere / percipere;  
* корысти мне от этого нет никакой  ex ea re nihil lucri habeo; nihil ad me redit ex his; nihil inde pecuniae redigitur; nihil inde ad me lucriderivatur; nihil lucri in me redundat;  
* корысти (прибыли, выгоды) только своей везде ищет  in re qualibet privatas utilitates / compendia / emolumenta sua spectat; lucro et quaestu ducitur; solis commodis omnia metitur;  
* он все делает из корысти  omnia quaestus et compendii sui causa facit; 
корыто alveus [i, m]; linter, tris, m; pila [ae, f]; labrum [i, n];  
* корыто, в котором кормят свиней  aqualiculus;  
* корыто для стирки белья lacus,us,m; 
корь morbilli (mpl); 
корюшка salmo [onis, m] eperlatus;
корявый tortuosus [a, um]; nodosus [a, um];