ксенон xenon, onis, m (Xe); 
кстати commode; opportune; obiter; auspicato (domum ingredi); tempestive (arare; intervenire); tempestivo; bene; convenienter; congruenter; apte;  
* вот и он сам как нельзя более кстати  adest optime ipse;