кукарекать cucurrire [4]; 
кукла pupa [ae, f]; pupus [i, m]; effigia [ae, f]; effigies [e]i, f (cerea); vavato, onis, m; 
куколка larva [ae, f]; 
кукситься oculos detergзre / terere; 
кукуруза mays, maydis, f; maizium [ii, n]; 
кукушка cuculus [i, m];