куратор curator [oris, m]; 
курган tumulus [i, m] (tumulum struere, statuere, facere);  
кургузый mutilus [a, um]; cauda mutilatus [a, um]; 
курение fumigatio [onis, f]; fumatio [onis, f];
курильщик fumator [oris, m];
* заядлый курильщик  fumator perpetuus; 
курительный табак  nicotiana  [ae, f] fumatoria; 
курить fumare [1]; fumigare [1]; 
курица gallina [ae, f];  
* мокрая курица  vulpes [is, f] uda;  
куриная слепота caecitas [atis, f] nocturna; hemeralopia [ae, f]; nyctalopia [ae, f]; 
курлыкать glacitare [1]; gruire [4]; 
курносый sillus [a, um]; silo, onis, m; simus;  
* курносый мальчик  puer sima nare; 
куропатка perdix, icis, m,f; 
курорт locus  [i, m] curationis; vicus  [i, m] recreationis; 
курс enchiridium [ii, n]; enchiridion [ii, n]; cursus [us, m]; directio [onis, f];  
* краткий курс  compendium [ii, n];  
* курс валюты pretium [ii, n];  
курсив litterae [arum, fpl] cursivae (italicae); litterae inclinatae; (обычный communes, полужиный crassiusculae); 
куртка vestis [is, f] superior; jacca [ae, f]; 
курфюрст princeps elector; 
курчавый crispus [a, um]; crispatus [a, um]; 
курьер cursor [oris, m]; nuntius[ii, m]; tabellarius[ii, m]; 
курятина caro [carnis, f] gallinacea; gallinaceum [i, n]; 
курятник cubile, is, n (gallinarum); stabulum [i, n] (avium cohortalium); gallinarium [ii, n];