вес pondus [e]ris, n; momentum [i, n]; vis, is, f;  
* весом pondo;  
* эти соображения имеют большой вес hae rationes magni ponderis sunt;  
* иметь вес valere; magni esse momenti;  
* не иметь никакого веса nullius momenti esse;  
* весом в 500 граммов pondo grammata 500;  
* удельный вес gravitas specifica;  
* иметь вес haberi; 
веселить hilarem facere [io, feci, factum]; hilarare [1]; laetitia et voluptate afficere; laetificare [1]; oblectare [1] aliquem re; juvare [1]; 
веселиться laetari [1]; gaudзre [e]o, gavisus sum; vitulari [1]; oblectari [1]; 
весело hilare, hilariter, hilarem in modum; jucunde, laete, laetanter; gaudenter; festive, facete; comiter;  
* тяжелые болезни мешают жить весело gravioribus morbis vitae jucunditas impeditur;  
* в деревне жить весело rura oblectant animos;  
веселость hilaritudo, inis, f; hilaritas [atis, f]; jucunditas [atis, f]; laetitia [ae, f]; festivitas [atis, f]; lascivia [ae, f]; 
веселый bellus [a, um] (frons ac vultus); festivus [a, um] (convivium; ludi); festus [a, um]; hilaris [e]; laetus [a, um]; laetans, ntis; gaudialis [e]; gaudibundus [a, um]; libens, ntis; remissus [a, um]; lascivus [a, um];  
* иметь дух веселый и готовый к шуткам hilari et prompto animo esse ad jocandum;  
* показывать себя веселым в несчастье in adversis vultum secundae fortunae gerere;  
* веселая жизнь vita amoena;  
* веселое начало, конец печальный comicum principium, finis tragicus;  
* веселый человек lepidum, festivum caput;  
* веселая книга liber festivus;  
веселье gaudium [ii, n]; laetitia [ae, f]; delectatio [onis, f], oblectatio [onis, f], voluptas [atis, f], jucunditas [atis, f]; hilaritas [atis, f]; hilaritudo, inis, f; festivitas [atis, f];  
* предаваться веселью se jucunditati dare et animum relaxare; 
весельчак homo [inis, m] jocosus, multi joci; hilaris; 
весенний vernalis [e]; vernus [a, um];  
* весенние листья folia vernalia;  
* весенние растения plantae vernales, vernae;  
* весенний участок area vernalis;  
* весеннее цветение anthesis vernalis;  
* весеннее время tempus vernum;  
* весеннее равноденствие aequinoctium vernum;  
весить pendere, o, pependi, pensum; ponderare [1]; (иметь вес) ponderem habere [eo, ui, itum]; 
веский ponderosus [a, um]; gravissimus [a, um]; valens, ntis (argumentum); vehemens, ntis (causa; argumentum);  
* существуют веские доказательства, что это растение было известно уже Палласу hanc plantam jam a cl. Pallasio notam fuisse gravissimi testes sunt; 
весло remus [i, m]; remigium [ii, n]; scalmus [i, m]; tonsa [ae, f];  
* идти на веслах remis navem incitare, promovere, propellere;  
* проплывать моря на веслах vertere freta lacertis;  
* в тихую погоду ездят на веслах, а при ветре на парусах serena tempestate lembum promovent remis [e]t turbida ad incitandum utuntur velis;  
* не переставать работать веслами in verbere remorum perstare;  
* пенить веслами воды aquas remis torquere; 
весна ver, veris, n; vernum [i, n] (tempus); tenerus annus  [i, m];  
* по берегам рек, заливаемым весной ad ripas fluviorum vere inundatis;  
* ранней весной primo vere; ineunte vere;  
* начало, средина, конец весны ver novum, adultum, pareceps;  
* в конце весны vere extremo;  
веснушка lentigo, inis, f; lenticula [ae, f]; ephelis, idis, f; 
веснушчатый lentiginosus [a, um]; 
весталка virgo [inis, f] Vestalis; virgo sancta; 
вестерн fabula  [ae, f] Americae Occidentalis; 
вести ducere, o, xi, ctum; agere, o [e]gi, actum (magnum agmen); subigere (ratem conto); gerere, o, gessi, gestum; administrare [1]; regere, o, xi, ctum; trahere, o, xi, ctum (exercitum); exsequi, -sequor, -secutus sum (obsidiones);  
* на дороге, которая ведет к Гурзуфу in via, quae ad Gurzuf ducit;  
* вести за руку manu ducere;  
* вести кого viae ducem esse;  
* вести в темницу, на эшафот in vincula, ad mortem ducere;  
* скупость ведет ко многим порокам ex avaritia multa vitia fluunt, manant;  
* это ни к чему не ведет  hoc frustra agitur, tentatur; hinc nihil lucraberis;  
* вести хозяйство res domesticas administrare;  
* вести свои хозяйственные дела administrare rem familiarem;  
* вести процесс causam, litem agere;  
* вести судебное разбирательство judicare;  
* вести надзор над чем alicui rei praeesse, praefectum esse, praesidere; aliquid curare; aliquid curae sibi habere; alicujus rei curam agere;  
* вести дела administrare negotia;  
* вести войну bellum agere, gerere; bellare;  
* вести военные операции tractare bellum;  
* вести с кем-л. разговор sermonem exsequi cum aliquo;  
* не вести ухом nullam aurem admonitionibus praebere, admonitiones aversari; surdum esse ad monitus;  
* вести себя se gerere; se praebere; se adhibere; se tractare; agere; facere (humaniter; arroganter; bene, male alicui, contra aliquem);  
* вести себя хорошо honeste se gerere;  
* вести себя опрометчиво и нерадиво agere inconsiderate negligenterque;  
* вести несчастную жизнь vitam miseram trahere;  
* вести тихую жизнь in secessu vitam transigere;  
* вести торг mercaturam exercere;  
* вести счет rationes conficere;  
* вести машину vehiculum agere;  
* вести назад reducere;  
* вести переговоры tractare (de aliqua re); 
вестибулярный vestibularis [e]; 
вестибюль vestibulum [i, n]; 
вестник nuntius; internuntius; praeco; bajulus nuntii; angelus; titulus (tepidi temporis sc. ciconia); interpres; *Вестник Академии наук Acta Academiae Scientiarum; 
вестовой viator [oris, m]; 
весть nuntius[ii, m]; fama [ae, f];  
* радостная весть gaudium (cognito gaudio);  
* приносить добрые вести bene narrare; 
весы trutina [ae, f]; libra [ae, f]; campana [ae, f] (типа безмена); statera [ae, f]; 
весь, вся, все totus [a, um]; integer; universus [a, um] (vita; triduum; genus hominum; non unus aut alter miles, sed universi milites); omnis [e]; cunctus [a, um]; solidus [a, um];  
* в альпийском поясе всего Кавказа in regione alpina totius Caucasi;  
* все растение покрыто войлочным опушением tota planta tomentosa;  
* в течение всего года totum per annum;  
* весь год integer, solidus, totus, plenus annus;  
* растение, распространенное по всей Сибири planta per totam Sibiriam distributa;  
* во всей Италии, за исключением Галлии in Italiв, praeter Galliam, totв;  
* вся моя вина в том, что… summa criminis est, quod…  
* но это еще не все nequaquam in isto sunt omnia;  
* все это возьми себе integrum sibi reserves;  
* от всего сердца toto pectore;  
* всей душой totus et mente et animo;  
* всей душой и телом totв mente atque omnibus artubus;  
* весь свет universitas, universus mundus;  
* во всем свете известный toto notus in orbe;  
* это я говорю обо всех вообще haec loquor de universis;  
* всю ночь totв nocte;  
* я там проспал всю ночь ibi quievi noctem perpetem;  
* весь дом сгорел aedes igne, incendio, flammis plane obsumptae sunt;  
* весь хлеб морозом побило fruges prorsus frigore perierunt;  
* человек, весь сотканный из лжи и обмана homo totus ex fraude et mendacio factus;  
* все время totis horis;  
* всеми силами totis viribus;  
* мне все равно nihil moror; nihil mea refert; non magnopere curo;  
* вот все, что осталось от денег hoc tantum pecuniae relictum est;  
* все кончено finita res est; consummatum est;  
* вот и все haec summa est;  
* У меня все благополучно, все идет хорошо salva res est; in portu navigo;  
* сколько ни лей в дырявую бочку, все не наполнишь pertusum quidquid infunditur dolium, perit;  
* все вместе omnes universi;  
* больше всего, лучше всего super omnia;  
* сделать все возможное omnia summa facere; 
весьма admodum; apprime; magnopere; maxime; nimis; nimium; valde; multum; insigniter; vehementer; bene (magnus; robustus; mane; longe);  
* соцветие весьма разнообразное inflorescentia admodum varia;  
* вид, весьма сходный с сирийским растением species cum planta syriaca apprime congruens;  
* вид, весьма сомнительный species maxime dubia;  
* виды, весьма родственные между собой species inter se nimis affines;  
* форма, весьма редкая forma valde rara;  
* весьма тонкий pertenuis;  
* весьма острый peracutus;  
* весьма трудно доказать perarduum est demonstrare;  
* Это мне будет весьма приятно Id mihi pergratum erit perque jucundum;  
* я весьма радуюсь vehementer laetor;  
* быть весьма расположенным к кому mire favere alicui;  
* весьма жалобно perquam flebiliter;  
* весьма холодно tempestas est maxime frigida; maximum frigus est;  
* он весьма богат est praedives, longe ditissimus;