вице-адмирал propraefectus  [i, m] classis; 
вице-канцлер procancellarius[ii, m]; 
вице-консул proconsul [is, m]; 
вице-президент Propraeses, idis, m; praesidens vicarius;  
* вице-президент Ботанического общества  propraeses Societatis Botanicae;