воз vehes, -is (feni) f; vehiculum [i, n]; plaustrum [i, n]; 
возбудитель excitator [oris, m]; irritamentum [i, n]; stimulus [i, m];  
* возбудитель болезни agens morbificus;  
* возбудитель инфекции contagium; 
возбуждать commovere [e]o, movi, motum; excitare [1]; concitare [1]; suscitare [1]; exsuscitare [1]; agitare [1]; exagitare [1]; agere, o [e]gi, actum (nova quaerere tecta); facere, io, feci, factum (desiderium alicui alicujus rei; spem; suspicionem); titillare [1] (sensus); invitare [1] (appetitum animi); accendere, o, ndi, nsum (aliquem contra [in] aliquem); succendere (furorem); incendere; vexare [1] (inertes); struere, o, uxi, uctum (odium in alios); stimulare [1] (aliquem ad, in aliquid); temptare [1]; irritare [1]; perciзre [e]o, ivi, itum (percire) (irв percitus); vegзre [e]o, -; permovзre [e]o, movi, motum; arrigere, o, rexi, rectum; inflammare [1]; 
возбуждение agitatio [onis, f]; excitatio [onis, f]; turba [ae, f] (turbas efficere in castris); tumor [oris, m] (animus in tumore est); 
возбужденный agitatus [a, um]; excitatus [a, um]; turbulentus [a, um] (contiones); turbatus [a, um] (vultus; t. mente, animi); tumidus [a, um] (ingenium); percitus [a, um]; commotus [a, um];  
* быть возбужденным tumultuari; 
возвеличивать tollere, o, sustuli, sublatum (aliquem honoribus); sublimare [1] (humilia); amplificare [1]; magnificare [1]; exaltare [1]; 
возвещать pronuntiare [1]; pandere, o, pandi, pansum (passum); canere, o, cecini, cantum; 
возводить statuere, o, ui, utum (moenia); erigere, o [e]rexi [e]rectum; aedificare [1]; 
возвращать reddere, o, didi, ditum; redonare [1]; referre, o, tuli, latum; reponere, o, posui, positum; restituere, o, ui, utum; reducere, o, xi, ctum; reciprocare [1]; recuperare [1]; repetere, o, ivi, itum; 
возвращаться redire [e]o, ii, itum; regredi, ior, regressus sum; remeare [1]; reverti, or, reversus sum; 
возвращение reditus [us, m]; recuperatio [onis, f] (libertatis; sumptuum); 
возвышать, возвысить extrahere, o, xi, ctum (aliquem ad honorem); tollere, o, sustuli, sublatum (aliquem honoribus); attollere; extollere; sublimare [1] (humilia); educere, o, xi, ctum; producere; efferre, o, tuli, latum; exaltare [1]; promovзre [e]o, movi, motum; provehere, o, xi, ctum; 
возвышаться assurgere, o, surrexi, ctum; exsurgere; insurgere; superare [1] (capite); ascendere, o, ndi, nsum; 
* отсюда по направлению к западу возвышаются Ильменские горы item versus occidentem montes Ilmenses assurgunt (se attollunt);  
* круто возвышающийся холм collis valde acclivis;  
* горы, возвышающиеся в Крыму montes in Tauria se attollentes;  
* возвыситься surgere in altum;  
* возвышается покрытый снегом Соракт stat nive Soracte; 
возвышение elevatio [onis, f]; anabathrum [i, n]; ara; tumulus; tumor [oris, m] (loci; curvata tumore planities); suggestum [i, n]; suggestus [us, m]; dorsum [i, n]; 
возвышенность elevatio [onis, f]; edita [orum, npl] montium; sublimitas [atis, f];  
* Валдайская возвышенность elevatio Valdajensis; 
возвышенный editus [a, um]; elatus [a, um]; elevatus [a, um]; exaltatus [a, um]; altus [a, um] (oratio); celsus [a, um]; tumidus [a, um] (terra); supernus [a, um] (Tusculum); sublimis [e] (mens; carmina; facinora; vir); erectus [a, um]; tragicus [a, um]; grandis [e];  
* на возвышенных местах in (locis) editis;  
* на более возвышенных местах in (locis) editioribus;  
* возвышенный берег ripa elata (elevata);  
* на возвышенном песчаном месте in loco arenoso exaltato; 
возглавлять ducere, o, xi, ctum; praeesse; praefectum esse, sum, fui, -;  
* Понтедера возглавлял Падуанский ботанический сад с 1718 г. cl. Pontedera horto Paduano ab anno 1718 praefuit (praefectus erat); 
возглас acclamatio [onis, f]; 
возглашать vociferari, or, atus sum (palam; de aliqua re; talia; comoedus sermocinatur, tragoedus vociferatur);  
возгордившийся sublatus [atis, f] (hвc victoriв; rebus secundis); superbus [atis, f]; superbiens, ntis; 
возгордиться sumere [o, psi, ptum] superbiam; alte tumescere, o, tumui, -; magnos spiritus sibi sumere; 
воздать, воздавать tribuere, o, ui, utum (suum cuique; alicui honorem); compensare [1]; reddere, o, didi, ditum; persolvere, o, ui, utum; 
воздаяние compensatio [onis, f]; praemium [ii, n]; retributio [onis, f]; vices [fpl] (alicujus rei); 
воздвигать aedificare [1]; erigere, o, xi, ctum; ponere, o, sui, situm; condere, o, didi, ditum; sistere, o, steti, status; educere, o, xi, ctum; excitare [1]; suscitare [1] (delubra deorum); molire [4]; moliri, ior, itus sum (urbes; muros; arcem); sustollere, o, sustuli, sublatum (columnas; novum opus); suggerere, o, gessi, gestum (theatra celsis columnis); statuere, o, ui, utum (moenia); 
возде(ва)ть tollere, o, sustuli, sublatum (manus ad caelum); sublimare [1] (candentem facem); 
воздействие affectio [onis, f] (praesentis mali); tactus [us, m] (solis); contagio [onis, f];  
* подверженный всяческим внешним воздействиям omnibus obnoxius causis; 
воздействовать afficere, io, feci, fectum (litterae tuae sic me affecerunt, ut…);  
* воздействовать словами на умы tractare mentes verbis; 
возделанный cultus [us, m];  
* возделанная почва solum cultum;  
* обитает на возделанных почвах Армении habitat in cultis Armeniae; 
возделывание cultus [us, m]; cultura [ae, f]; 
возделыватель cultor [oris, m]; 
возделывать colere, o, ui, cultum; domare [1] (terram rastris); arare [1] (terram); 
воздержание abstinentia [ae, f]; continentia [ae, f]; temperantia [ae, f]; 
воздержанно continenter; temperanter; 
воздержанность temperantia [ae, f]; 
воздерживаться abstinere [e]o, ui, tentum; se abjungere, o, xi, ctum (ab aliqua re); temperare [1] (ab injuria); se sustinere ab aliqua re; supersedзre [e]o, sedi, sessum (aliquid facere);  
* при сомнении воздержись in dubio abstine; 
воздух aеr [is, m] (acc. тж. aera); caelum [i, n]; tractus [us, m] caeli; caeli spiritus [us, m]; aether [is, m] (acc. тж a); 
* температура воздуха ris temperatura;  
* плохой воздух vitium aлris;  
* мякоть гриба желтоватая, при соприкосновении с воздухом краснеющая fungi caro luteola aеre contacto rubescens;  
* открытый воздух caelum apertum et liberum;  
* на открытом воздухе sub caelo; 
воздухоносный aлrophorus [a, um]; 
воздушный aеreus [a, um]; aethereus [a, um];  
* воздушная болезнь ropathia; 
воздыхать congemiscere, o, gemui, gemitum; 
воззвание appellatio [onis, f]; 
воззрение aspectus [us, m]; contuitus [us, m]; 
возле juxta; prope; propter; apud; circiter; circa; circum; 
возить, везти vehere, o, xi, ctum (currum; aliquem plaustro; frumentum alicui); vectitare 1 (aliquid secum); vectare 1 (plaustris ornos); 
возлежать cubare, o, ui, itum; accubare; incubare; accumbere, o, ui, itum; 
возлияние libamen, inis, n; 
возложить, возлагать imponere, o, posui, positum; accommodare [1]; transmittere, o, misi, missum (bellum Pompejo); transferre, o, tuli, latatum (administrationem belli ad aliquem); injungere, o, xi, ctum;  
* возложить на кого-л. главное командование (ведение войны) credere alicui summam belli; alicui bellum decernere;  
* руководство было возложено на него summa curae in eum versa erat;  
* возложить на себя венок (корону) accommodare sibi coronam ad caput; 
возлюбленный amatus [a, um]; 
возмездие supplicamentum [i, n]; merces, -зdis, f (temeritatis); meritum [i, n]; talio [onis, f]; stipendium [ii, n] (dira stipendia alicui ferre); pretium [ii, n]; 
возместить, возмещать compensare [1]; pensare [1]; exaequare [1] (argentum argento); retaliare [1] (quod factum est); supplere [e]o [e]vi [e]tum (damna incendiorum); resarcire, io, sarsi, sartus; sarcire; sanare [1]; 
возмещение vicis, is, f;  
* возмещение убытков solacium; 
возможно fortasse; licet; possible;  
* пожалуй, это растение возможно отнести к роду… haud scio an liceat plantam hanc generi… adnumerare; 
возможность facultas [atis, f]; potestas [atis, f]; possibilitas [atis, f]; probabilitas [atis, f]; credibilitas [atis, f]; queentia [ae, f];  
* дать возможность praebere facultatem;  
* пусть этот вопрос окончательно решат те, у кого будет возможность увидеть это растение живым decidant alii, quibus vivam plantam observandi erit facultas;  
* иметь возможность posse; valere;  
* не иметь возможности non posse;  
* нет возможности non potest;  
* по (мере) возможности quoad fieri potest;  
* при первой возможности quam primum fieri potest; 
возможный (допустимый) possibilis [e]; probabilis [e]; credibilis [e];  
* возможную естественную эволюцию рода автор попытался иллюстрировать следующей схемой evolutionem naturalem possibilem auctor schemate sequenti illustrare tentavit;  
* находить возможным posse putari;  
* мы не находим возможным отождествлять этот вид ни с одним из уже описанных non posse putamus hanc speciem cum ulla jam descriptarum pro una eademque haberi; (осуществимый, выполнимый) qui fieri potest;  
* всеми возможными способами omni modo;  
* сделать все возможное nihil intermittere;  
* он сделал все возможное для сбора полной коллекции растений этого района nihil intermisit quin plenam collectionem plantarum ejus regionis faceret; 
возмужалость pubertas [atis, f]; pubes, is, f; 
возмужалый virilis [e] (aetas); adultus [a, um]; maturus [a, um]; pubes [e]ris; 
возмужать pubescere, o, 3; 
возмутитель perturbator [oris, m]; 
возмутительный indignus [a, um] (injuria);  
* возмутительно! indignum (facinus)! 
возмущаться turbare [1] (civitas turbat); 
возмущение tumultus [us, m]; concitatio [onis, f]; motus [us, m];  
* вызывать возмущение turbide tractare; 
возмущенный iniquus [a, um] (vitiis alicujus); indignatus [a, um]; turbatus [a, um] (vultus; t. mente, animi); 
вознаградить, вознаграждать compensare [1]; remunerari, or, atus sum; restituere, o, ui, utum; 
вознаграждение merces, -зdis, f (laborum; scelerum; milites magna mercede conducere); remuneratio [onis, f]; meritum [i, n]; praemium [ii, n], fructus [us, m];  
* выговорить себе неумеренно высокое вознаграждение mercedem nimis uberem sibi pepigisse; 
вознесение ascensio [onis, f]; exaltatio [onis, f]; 
возникать oriri, ior, ortus sum; exoriri; cooriri; suboriri (materiae ex infinito suboritur copia); enasci; nasci, or, natus sum; fieri, fio, factus sum; efflorescere, o, ui, - (utilitas efflorescit ex amicitia); surgere, o, surrexi, ctum (sibrigere) (surgentia bella); consurgere; subire [e]o, ii, itum; emergere, o, rsi, rsum; exsistere, o, stiti, -; procedere, o, cessi, cessum;  
* все, что возникает (в природе), и все, что создается (человеком) omnia quae fiunt quaeque aguntur;  
* возникли более важные вопросы in majore discrimine res vertebatur;  
* какая мысль возникает теперь у тебя? Quae nunc animo sententia surgit?   
* чтобы не возникло в твоей душе справедливое отвращение ne subeant animo taedia justa tuo;  
возникший tractus [a, um] (ab isto initio); 
возникновение origo, inis, f; ortus [us, m]; coortus [us, m]; primordium [ii, n]; adventus [us, m] (imaginum in animos); 
возница vecturarius[ii, m]; auriga [ae, m]; raedarius[ii, m]; 
возноситься succedere, o, cessi, cessum (alto caelo); ascendere, o, ndi, nsum; scandere, o, ndi, nsum; insurgere, o, insurrexi, ctum; 
возобновление innovatio [onis, f]; renovatio [onis, f]; regeneratio [onis, f]; restauratio [onis, f]; instauratio [onis, f]; 
возобновлять, возобновить novare, 1; renovare, 1; integrare, 1; redintegrare, 1; restaurare, 1; instaurare, 1; restituere, o, ui, utum; iterare, 1;  
возражать contradicere, o, xi, ctum; objicere, io, jeci, jectum; subjicere (pauca alicui); abnuere, o, ui, utum; occurrere, o, curri, cursum; recusare, 1; reponere, o, posui, positum; obloqui, or, utus sum; impugnare, 1;  
* но даже лесники решительно возражают против этого sed etiam saltuarii omnino contradicunt;  
* кто станет возражать против подобных предложений? Quis talia abnuat?  
* возрази, если можешь, на то, что я сказал ad ea, quae dixi, affer, si quid habes;  
* я не возражаю nullam (non, haud) causam dico; 
возражение contradictio [onis, f]; objectio [onis, f]; causa [ae, f]; exceptio [onis, f]; intercessio [onis, f]; oppugnatio [onis, f]; 
возраст aetas [atis, f]; aevum [i, n]; aevitas [atis, f]; natus;  
* в молодом возрасте aetate juvenili; in teneris;  
* возрастные изменения immutationes aetatis;  
* возрастные периоды  periodi aetatis; (pueritia до 15 лет, adulescentia 15-30 л., juventus 30-45 л., seniores 45-60 л., senectus от 60 л.)  
* одинакового возраста  aequalis; aequaevus;  
* геологический возраст  vetustas geologica;  
* до двухлетнего возраста  ad duos aetatis suae annos;  
* зрелый возраст  aetas (con)firmata; aetas constans; aetas hominis; adulta aetas;  
* призывной возраст  aetas militaris (обычно 17 лет); 
возрастание  increscentia [ae, f]; 
возрасти, возрастать  augere [e]o, auxi, auctum; crescere, o, crevi, cretum; increscere (audacia increscit; dolor increvit); excrescere; incrementare, 1; concrebrescere, o, ui, -; exsurgere, o, rexi, rectum; insurgere;  
* к 1965 г. число образцов гербария сильно возрасло  ad annum 1965 speciminum numerus in herbario valde auctus est;  
* мое удивление еще сильнее возрасло после знакомства с самой рукописью  admiratio mea multo magis increvit ipso manuscripto consulto;  
* возросла душевная сила  auctior est animi vis; 
возрождаться  renasci, or, atus sum; suboriri, ior, ortus sum (materiae ex infinito suboritur copia); 
возрождающийся  redivivus [a, um]; 
возрождение renatus [us, m]; regeneratio [onis, f];  
* эпоха Возрождения  aetas litterarum renatarum; litteratura renascens; Renascentia; renatae litteras artesque, anagenesis eos f (Gr), novus ortus (litterarum artiumque), "renascentia", renovatio litterarum, tempus renatarum litterarum; novus partus; 
возросший auctus [a, um]; 
возчик  vecturarius[ii, m];