всадник eques, itis, m; vector [oris, m];  
* всадник управляет конем  vector equum regit;  
* конь, лошадь без всадника  equus vacuus; 
всаднический equester, stris, stre; eques, itis; 
всасывание assorptio [onis, f]; resorptio [onis, f]; 
всасывать sugere, o, gi, ctum; bibere, o, bibi, -; imbibere; sorbзre [e]o, ui, sorptum; absorbзre (umorem); 
все (о совокупности предметов)  omnes, omnia;  
* от всех видов Средней Азии отличается окраской листочков обертки  a speciebus omnibus Asiae Mediae involucri phyllorum colore differt; 
все omnia;  
* все изменяется  omnia mutantur;  
* все, что сохранилось от гербария  omnia, quae exstant (supersunt) a herbario;  
* все еще  etiamnum;  
* все же  nihilominus;  
* сделать все  nihil reliqui facere; 
* Это все? – Все. Tantumne est? – Tantum.  
* вот и все  tantum est.  
всевозможный multiplex, cis; maxime varius [a, um]; omnis [e]; omnimodus [a, um]; 
всевышний summus [a, um]; supremus [a, um] (Juppiter); altissimus [a, um]; maximus [a, um]; 
всегда semper; usque; perpetuo; nunquam non;  
* всегда растет в защищенных от солнца местах  in locis a sole semper tectis crescit; 
всего (только) solum; solummodo; tantum; tantummodo; (в целом) in toto; in summa; omnino; 
вселенная mundus [i, m]; cosmos [i, m]; universum [i, n]; summa  [ae, f] summarum (est aeterna); summa rerum; res [e]i, f (rerum contemplatio); 
вселенский cosmicus [a, um]; 
вселяться inhabitare, 1; immigrare, 1; 
всемирно известный  per totum orbem notus; 
всемирный internationalis [e]; omnium gentium; cosmicus [a, um]; universalis [e]; universus [a, um]; mundialis [e]; 
всемогущий omnipotens, ntis; 
всеобщий universalis [e]; universus [a, um]; perpetuus [a, um] (jus); vulgaris [e]; summus [a, um]; generalis [e]; perpetuus [a, um]; communis [e]; catholicus [a, um]; 
всеобъемлющий totalis [e]; 
всесоюзный URSS; Unionis Rerumpublicarum Sov(i)eticarum Socialisticarum;  
* всесоюзный ое Ботаническое общество Societas Botanica URSS;  
* всесоюзный институт лекарственных растений Institutum Plantarum officialium URSS; 
всесторонне omni ratione;  
* в этом труде подробно и всесторонне освещается природа полуострова  in opere hoc paeninsula omni ratione fuse describitur; 
всесторонний (полный) completus [a, um]; multiplex, cis; 
всецело omnino; 
всеядный omnivorus [a, um]; 
все totum; omne; universum; cunctum;  
* все-таки  tamen;  
* все еще  etiamnum;  
* все же  verumtamen; alioqui; interim; 
вскакивать desurgere, o, rexi, rrectum; insilire, io, ivi, ultum; exsilire; 
вскапывать pastinare, 1; defodere, o, fodi, fossum; evertere, o [e]verti [e]versum; 
вскармливать alere, o, ui, (i)tum; 
вскипание inflatio [onis, f] (aquae); 
вскипать ebullire, io, ivi, itum (aqua ebullit); exaestuare, 1; effervescere, o, ferbui, -; 
вскользь obiter; leviter; transiens; 
вскоре brevi tempore; mox;  
* вскоре после этого  paulo post; 
вскрытие autopsia [ae, f]; apertio [onis, f] (corporum); incisio [onis, f]; 
вскрыть abrumpere, o, rupi, ruptum (crurum venas); aperire, io, ui, rtum; osculare, 1 (venas);  
* вскрыть письмо  aperire epistulam; 
вслед за  paulo post; sub; juxta; continuo; statim;  
* вслед за Максимовичем те же районы посетил Комаров  paulo post cl. Maximovicz terras easdem cl. Komarov visitavit; 
вследствие propter; ex; ob; per;  
* вследствие того что  enim; nam; quia; quod; quoniam; quum; utpote;  
* вследствие чего  quam ob rem;  
* вследствие этого  ideo; inde; quamobrem; quare;  
вслух (читать) recitare, 1;
вслушиваться auscultare, 1; 
всматриваться contemplari, or, atus sum; intuзri [e]or, uitus sum; introspicere, io, spexi, spectum; 
всмятку (яйцо)  ovum  [i, n] brevis coctionis; ovum sorbile (ova sorbilia); 
всовывать immergere, o, rsi, rsum; inserere, o, ui, rtum; ingerere, o, gessi, gestum; 
вспахивание aratura [ae, f]; 
вспахивать arare, 1; vertere, o, verti, versum (terram aratro); sauciare, 1 (humum vomere); 
всплывать emergere, o, rsi, rsum; 
вспоминать memorare, 1; commemorare, 1; comminisci, or, mentus sum; reminisci;  reflectere, o, xi, ctum; revolvere, o, vi, volutum; subire [e]o, ii, itum (subiit cari genitoris imago);  
* мне вспоминается Катон  venit mihi in mentem Catonis;  
* с удовольствием вспоминать о чем-л.  frui alicujus rei recordatione;  
* никак не вспомнить имени  nomen non succurrit; 
вспомогательный auxiliaris [e]; subsidiarius [a, um]; 
вспыльчивый indignatus [a, um]; iracundus [a, um]; percitus [a, um];  
вспыхнуть exardescere, o, ui, -; flammas concipere [io, cepi, ceptum]; inflammari, or, atus sum; aestuare, 1; emicare, 1;
вспышка explosio [onis, f]; 
вставка interjectio [onis, f]; interjectus [us, m]; interpositio [onis, f]; intercalatio [onis, f]; interpolatio [onis, f]; 
вставлять immittere, o, misi, missum; inserere, o, ui, sertum; insertare, 1; interjicere, io, jeci, jectum; injicere; intercalare, 1; addere, o, didi, ditum (versыs in orationem); suggerмre, o, gsessi, gessum (verba quae desunt); injungere, o, nxi, nctum; interponere, o, posui, positum; inducere, o, xi, ctum; 
вставленный infixus [a, um] (alicui rei); 
вставной intercalaris [e]; interpositus [a, um];  
* вставные зубы (челюсти)  dentatura artificialis; 
встать subrigere, o, rexi, rectum [surrigere, surgere] (e lectulo; sellв, de sella; ante lucem); assurgere; desurgere; oriri;  
* вставать перед кем-л.  surgere alicui; 
встревоженный anxius [a, um]; trepidus [a, um] (Dido); suspensus [a, um] (vultus); sollicitus [a, um]; turbidus [a, um];  
* быть встревоженным  satis agere (de aliqua re);  
* вдвойне встревоженный utrimque anxius; 
встревожить aliquem conturbatum tenere [eo, ui, tentum]; exciзre [e]o, ivi, itum; exturbare, 1; 
встреча congressus [us, m]; obventus [us, m]; occursus [us, m]; offensus [us, m]; 
встречаемость frequentia [ae, f]; 
встречать excipere, io, cepi, ceptum (aliquem clamore, plausu, tumultu; extremum spiritum alicujus); accipere; aliquem obvium habere [eo, ui, itum]; 
встречаться obvium esse; occurrere, o, curri, cursum; congredi, ior, congressus sum; convenire, io, veni, ventum; obvenire; provenire; subvenire (aliqua vox subvenit);  
* вид встречается только на Кавказе  species in Caucaso tantum obvia est;  
* экземпляры с цветами встречаются очень редко specimina fructifera rarissime occurrunt;  
* встречается в ручьях  in rivulis provenit; 
встречный obvius [a, um];  
* встречный ветер  ventus adversus; 
встряхивать vibrare, 1; concutere, io, cussi, cussum;  
вступать intrare, 1; inire [e]o, ii, itum; adire (curiam); coire (societatem, negotiationem, collegium); introire; tangere, o, tegi, tactum (simul ac tetigit provinciam); invadere, o, vasi, vasum (viam; Italiam; urbem); ingredi, ior, gressus sum; 
вступление praefatio [onis, f]; introductio [onis, f]; prooemium [ii, n]; prolegomena [orum, npl]pl; monitum [i, n]; prolusio [onis, f]; initium [ii, n] (dicendi; orationis); vestibulum [i, n]; ingressus [us, m]; introitus [us, m]; janua [ae, f]; 
всхлипывание singultus [us, m]; gemitus [us, m]; 
всхлипывать singultare, 1; 
всход plantula [ae, f]; germen, inis, n; 
всходить (pro)germinare, 1; superare, 1 (sol superabat ex mari); surgere, o, rexi, rectum (luna surgit; astra ignea surgunt); subire [e]o, ii, itum (herbae subeunt); scandere, o, scendi, scensum; ascendere; conscendere; escendere; exoriri, ior, ortus sum; provenire, io, veni, ventum;  
* весной, когда семена всходят  veris tempore, ubi semina progerminant;  
* посевы всходят  messes surgunt; 
всходы proventus [us, m]pl; sementes, um, mpl (tenerae); 
всхожесть germinandi facultas [atis, f]; 
всыпать adjicere, io, jeci, jectum (olivas in vas); 
всюду qualibet; quolibet; ubique; ubivis; passim; nusquam non; vulgo; 
всякий omnis [e]; quilibet [quaelibet, quodlibet]; quisque; quivis; quicumque; unusquisque; quisquis; nullus non; nemo non;  
* всякое начало трудно  omne initium difficile est;  
* всякий кто quicumque; quisquis;  
* без всякого сомнения  sine ullo dubio;  
* во всяком случае  saltem; utique;  
* во всяком случае встречается близ села utique circa pagum obvenit;  
* всякая всячина satura;  
* всякий раз как quotiescumque; 
всячески quacumque; qualibet; omni modo; affectato (retinere nomen Antonini);